รถรับส่งสนามบินกระบี่

เช่ารถตู้กระบี่

จาก
ถึง
รถเก๋ง
1-3
รถตู้
4-9
สนามบิน
เมือง
500
600
อ่าวน้ำเมา
600
700
แหลมโพ
600
700
อ่าวนาง
600
700
คลองม่วง
800
1,000
ทับแขก
1,000
1,200
อ่าวท่าเลน
1,300
1,500
สนามบิน
ลันตา ราคานี้รวมค่าเรือข้ามฟาก
2,200
2,400
เมือง
2,300
2,600
อ่าวน้ำเมา
2,500
3,000
แหลมโพ
2,500
3,000
อ่าวนาง
2,500
3,000
คลองม่วง
3,000
3,500
ทับแขก
3,000
3,500
อ่าวนาง
คลองม่วง
500
600
ทับแขก
600
700
สนามบิน
อ่าวลึก
 
1,600
1,600
เมือง
1,600
1,600
อ่าวน้ำเมา
1,600
1,600
แหลมโพ
1,600
1,600
อ่าวนาง
1,600
1,600
คลองม่วง
1,600
1,600
ทับแขก
1,600
1,600
กระบี่
จังหวัดภูเก็ต
สนามบินภูเก็ต
2,500
2,800
หาดไม้ขาว
2,500
2,800
หาดในยาง
2,500
2,800
เมืองภูเก็ต
2,800
3,000
หาดสุรินทร์
2,800
3,000
หาดกมาลา
2,800
3,000
หาดป่าตอง
3,000
3,500
หาดกะตะ
3,000
3,500
หาดกะรน
3,000
3,500
หาดราไว
3,000
3,500
หาดในหาน
3,000
3,500
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
2,800
3,000
เขาสก
2,800
3,000
ท่าเรือดอนสัก
3,500
4,000
จังหวัดพังงา
 
 
เขาหลัก
2,500
3,000
จังหวัดตรัง
หาดปากเมง
2,500
3,000
ท่าเรือหาดยาว
2,800
3,000
เมืองตรัง
2,800
3,000
จังหวัดสตูล
ปากบรา
3,500
4,500